Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała nr XXXIII/279/2023 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 09 listopada 2023r w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę i sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 2024-02-13 12:34:09
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/280/2023 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 09 listopada 2023 rokuw sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 stycznia 2020 r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawek tej opłaty i zwolnień 2024-01-26 13:00:26
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/278/2023 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM WARPNIE z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Warpno" 2024-01-26 12:53:04
dokument UCHWAŁA NR IX/068/2019 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę i sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 2022-08-17 13:41:16
dokument UCHWAŁA NR XXII/176/2021 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXI/170/2021 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 9 listopada 2021 r dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawek tej opłaty i zwolnień 2021-12-29 13:57:06
dokument UCHWAŁA NR XXI/170/2021 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 stycznia 2020 r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawek tej opłaty i zwolnień 2021-12-29 13:53:42
dokument Uchwała nr XI/091/2020 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr IX/067/2019 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Warpno" 2020-04-14 11:20:43
dokument Uchwała nr XI/090/2020 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr VIII/063/2019 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 października 2019 roku dotyczącej ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowe Warpno oraz trybu sładania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2020-04-14 11:17:36
dokument Uchwała nr XI/089/2020 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr IX/068/2019 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 20 listopada 2019 roku dotyczącej określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę i sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 2020-04-14 11:09:21
dokument Uchwała nr XI/088/2020 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawek tej opłaty i zwolnień 2020-04-14 10:57:19
dokument Uchwała nr V/039/2019 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia maja 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr IV/027/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 25 lutego 2015 roku dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2019-06-28 12:19:34
dokument uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr IV/028/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowe Warpno oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2017-03-09 12:03:43
dokument uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Warpno 2017-03-09 12:00:20
dokument uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę i sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 2017-03-09 11:58:14
dokument uchwała w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2015-04-22 12:03:45
dokument uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowe Warpno oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2015-04-22 12:01:32
dokument załącznik do uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2015-04-22 11:59:34
dokument uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2015-04-22 11:55:32
dokument uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę i sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 2015-04-22 11:52:55
dokument uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia ?Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Warpno? 2015-04-22 11:49:29
dokument uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty 2013-05-08 20:08:40
dokument uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ... 2013-05-08 20:07:34
dokument uchwała w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Warpno" 2013-04-04 14:35:10
dokument uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ... 2013-03-28 12:28:45
dokument uchwała w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-03-28 12:28:08
dokument uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych... 2013-03-28 12:26:47
dokument uchwała w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych 2013-03-28 12:20:54
dokument uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty 2013-03-28 12:15:33