Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr V/039/2019 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia maja 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr IV/027/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 25 lutego 2015 roku dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik

UCHWAŁA NR V/039/2019

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia maja 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały nr IV/027/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 25 lutego 2015 roku dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik

 

 

Na podstawie art. 6k ust. 1, 2a, 3 i 4 oraz art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 t.j.) art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, t.j.) Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.1. W uchwale Nr IV/027/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 25 lutego 2015 roku dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz. Urz. Woj. Zacho. 2015 r. poz. 719) wprowadza się następujące zmiany:

  1. w § 2 ustępy 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 ust.1 w wysokości 15 zł miesięcznie na jednego mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 30 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.”

  1. w § 3 ustępy 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości niezamieszkałej, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

  1. pojemności 120 l - w wysokości 14 zł,
  2. pojemności 240 l - w wysokości 28 zł,
  3. pojemności 1100 l - w wysokości 140 zł,

2. Jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się wyższą stawkę opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości niezamieszkałej:

  1. pojemności 120 l - w wysokości 24 zł,
  2. pojemności 240 l - w wysokości 48 zł,
  3. pojemności 1100 l - w wysokości 220 zł.”

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Warpna.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym upłynęło 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
Helena Kowalska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Rogowski 28-06-2019 12:19:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Rogowski 28-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Robert Rogowski 28-06-2019 12:19:34